Адвокат Київ ТІТОВ І.С.

Адвокат під час обшуку

Адвокат під час обшукуТерміновий виїзд адвоката під час обшуку 7 днів на тиждень 24 години на добу.

Конституцією України кожному гарантується недоторканність житла та інших володінь, тому проведення обшуку у громадянина завжди є стресом для нормальної людини, вже не кажучи про те, що обшук, як правило, відбувається зненацька. Навіть досвідчені юристи, під час проведення обшуку, не можуть швидко зорієнтуватися в ситуації та реалізувати в повному обсязі свої права. Чи потрібен адвокат під час обшуку ? Відповідь однозначно – так.

З якою ж метою проводиться обшук, на підставі яких процесуальних документів та які наслідки можливі в результаті проведення зазначеної слідчої дії ? На всі ці питання, ми надамо відповіді нижче. Перш за все, обшук проводиться лише в рамках кримінального провадження та з метою виявлення обставин, знаряддя кримінального правопорушення, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення. Законодавець у КПК України гарантує недоторканність житла та інших володінь, а тому обшук проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді. При цьому, з метою проведення обшуку, прокурор або слідчий з обов’язковим погодженням з прокурором, звертається до слідчого судді з клопотанням в якому зазначається: в рамках якого кримінального провадження планується проведення зазначеної слідчої дії, викладає обставини та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, підстави для проведення обшуку, володіння де планується проведення обшуку, особу який належить володіння та найголовніше, сторона кримінального провадження, зобов’язана обґрунтувати свою позицію, що доступ до речей, документів, відомостей неможливо отримати у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, а також додати документи, якими сторона обвинувачення обґрунтовує свої доводи. На підставі розгляду клопотання про обшук, слідчий суддя приймає рішення, відповідно до якого, або відмовляє стороні обвинувачення у задоволенні клопотання про обшук, або виносить ухвалу про дозвіл на обшук.

Якщо ж дозвіл на обшук стороною обвинувачення отриманий, то чинним КПК України передбачений порядок виконання зазначеної ухвали. Перш за все, ухвала про обшук виконується слідчим або прокурором. Чи може, зазначена слідча дія виконуватися оперативними підрозділами, на підставі доручення слідчого чи прокурора питання спірне. З одного боку, відповідно до ст. 41 КПК оперативні підрозділи здійснюють, зокрема слідчі дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора та користуються повноваженнями слідчого, з іншого боку, відповідно до ст. 236 КПК України -  ухвала про дозвіл на обшук може бути виконана слідчим чи прокурором та за необхідністю можуть бути запрошені спеціалісти, потерпілий, підозрюваний та інші учасники кримінального провадження. Процес проведення обшуку починається з пред’явлення відповідної ухвали слідчого судді, саме оригіналу ухвали, а не її копії з одночасним наданням особі, яка володіє житлом чи іншим володінням копії відповідної ухвали. Обов’язковою вимогою при проведенні зазначеної слідчої дії є також обов’язкова участь не менш двох понятих. При цьому, понятими не можуть бути заінтересовані особи, як то родичі працівників правоохоронних органів, підозрюваного, потерпілого, сам потерпілий тощо.  Обшук повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Чинний КПК надає коло прав стороні обвинувачення при проведенні обшуку, зокрема за рішенням слідчого, прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в приміщенні, але при наявності підстав вважати, що вони можуть приховувати докази, які мають значення для кримінальної справи ; слідчий, прокурор має право самостійно відкривати будь-які приміщення, сховища, але якщо відповідна особа відмовляється їх відкрити ; слідчий, прокурор має право проводити фіксацію, вимірювання, складати плани, виготовляти зображення та інш. ; слідчий, прокурор має право вилучати речі та предмети, які навіть не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але таке майно набуває статусу тимчасово вилученого майна з обов’язковим подальшим прийняттям рішення щодо нього відповідно до норм чинного законодавства. Процесуальні дія фіксується протоколом. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук. Звертаємо увагу, що вручається саме другий примірник, а не його копія.

На щастя, останні зміни до норм кримінального процесуального законодавства надають широке коло прав особі, у якої проводиться обшук. Зазначені зміни дійсно гарантують можливість ефективного захисту при проведенні обшуку та професійний адвокат під час обшуку скористається в повному обсязі наданими правами, а в разі перешкоджання стороною обвинувачення в реалізації відповідних прав, зможе ефективно оскаржити дії посадових осіб правоохоронних органів аж до визнання доказів, отриманих в результаті зазначеної слідчої дії – недопустимими, тобто зібраних з порушенням норм КПК України.

Які ж права надані особі, у якої проведено обшук ? Перш за все, це право на одержання правової допомоги адвоката і це право закріплене в Конституції України ( ст. 59 ). Окрім того, в КПК (ст. 236 ) законодавець прямо вказує, що сторона обвинувачення зобов’язані незалежно від стадії проведення слідчої дії ( обшука )допустити адвоката. Нормами КПК також надано право особам, в присутності яких проводиться обшук робити заяви, які вносяться в обов’язковому порядку в протокол слідчої дії. Гарантії об’єктивності зазначеної слідчої дії законотворець передбачив ч. 10 ст. 236 КПК України, відповідно до якої, обшук житла в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Що ж буде робити адвокат під час обшуку ?

  1. Адвокат під час обшуку надасть психологічну допомогу та підтримку своєму Клієнту;

  2. Адвокат під час обшуку встановить всіх учасників зазначеної слідчої дії;

  3. Адвокат під час обшуку перевірить законність проведення обшуку, у тому числі документи, на підставі яких проводиться обшук, на відповідність їх нормам чинного кримінального процесуального законодавства. Зокрема, адвокат під час обшуку перевірить ухвалу про дозвіл на проведення обшуку (строк її дії , посадових осіб, яким надано дозвіл на проведення обшуку, адресу проведення обшуку, відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук , положення закону, на підставі якого постановляється ухвала, відомості щодо житла чи володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, відомості щодо особи, якій належить житло та інш.), отримає копію зазначеної ухвали тощо.

  4. Адвокат під час обшуку зробить заяви, щодо порушення законодавства, які внесуться в протокол обшуку, ознайомиться з протоколом, отримає примірник протоколу.

  5. З метою реалізації гарантій особи у володінні якої проводиться обшук, зафіксує процесуальну дію за допомогою технічних засобів тощо.

Які ж наслідки проведення обшуку у разі порушення норм КПК України ?

  1. Докази, отримані під час обшуку, вважаються недопустимими у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої дії;

  2. Недопустими також будуть докази, якщо ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання;

  3. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні;

Якщо до Вас прийшли з обшуком невідкладно звертайтеся до адвоката Тітова Ігоря Сергійовича ( Київ , Київська область ) 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Телефон адвокат під час обшуку (097) 338-35-86 , (050) 753-64-75

Адреса адвоката ( Київ , Київська область ) – вул. Еспланада, 32-в м. Київ

© 2019 АДВОКАТ - ТІТОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

м. Київ, вул. Еспланадна, 32 в літері «В»
тел. +38 (097) 338-35-86
тел. +38 (050) 753-64-75