Адвокат Київ ТІТОВ І.С.

Адвокат по кредитах

Кредитний адвокат в місті Києві Тітов Ігор Сергійович допоможе вирішити Вашу справу у спорах з фінансовими установами щодо повернення отриманих кредитів та сплати відсотків за кредитним договором.

Перш за все, в зазначеній категорії справ Позичальники просто зобов’язані знати основні юридичні аспекти:

 1. Отримання споживчого кредиту в іноземній валюті - суперечить діючому законодавству України ;
 2. Отримання карткових кредитів без укладення кредитного договору - суперечить діючому законодавству України ;
 3. Звернення до суду поза строками позовної давності - суперечить діючому законодавству України ;  

Адвокат по цивільним справам Тітов І.С. здійснить захист свого Клієнта від колекторів. Якщо Вас залякують, переслідують, вчиняють відносно Вас інші незаконні дії, щодо виконання цивільно-правових зобов’язань - адвокат по кредитах Тітов І.С. проведе перемовини з представниками фінансової установи, колекторами, підготує необхідні адвокатські запити, заяви до правоохоронних та контролюючих органів тощо.

Стягнення боргів Київ

Нажаль, кожного дня все більше фізичних та юридичних осіб звертаються до адвоката за допомогою повернути свої грошові кошти та інші речі, які були надані за договором позики.

Адвокат по цивільним справам Тітов Ігор Сергійович (Київ та Київська область) має багатий досвід в питаннях щодо стягнення богів .

Щодо цієї категорії справ, перш за все хотілось би звернути увагу своїх Клієнтів, що законодавець врегулював зазначені правовідносини Цивільним Кодексом України, зокрема Главою 71, в якій передбачено декілька важливих положень. Пропонуємо розглянути основні з них: 1. За договором позики позикодавець передає, а позичальник зобов’язується повернути передані йому грошові кошти або речі; 2. Договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума перевищує 170,00 грн.; 3. Позикодавець має право на отримання від Позичальника процентів від суми позики; 4. Якщо Позичальник своєчасно не виконав свої зобов’язання, Боржник зобов’язаний, звісно на вимогу кредитора, сплатити останньому суму боргу, індекс інфляції, 3 відсотки річних, неустойку (штраф, пеню) тощо.

Адвокат у сімейних справах

Адвокат Тітов Ігор Сергійович ( Київ , Київська область ) є професійним юристом в галузі сімейного права.

Сімейні відносини регулюються Сімейним Кодексом України, відповідно до якого, встановлюються немайнові та майнові правовідносини між чоловіком та дружиною, між батьками та дітьми тощо. Зазначеним нормативним актом регулюються правові відносини, щодо права на шлюб, шлюбний вік, одношлюбність, щодо заборони перебування у шлюбі, питання державної реєстрації шлюбу, підстави визнання недійсності шлюбу тощо.

Окрім того, СК України закріплює немайнові права та обов’язки чоловіка та дружини. Зокрема - право на материнство та батьківство, право подружжя на повагу своєї індивідуальності, право на фізичний та духовний розвиток, право подружжя на розподіл обов’язків та вирішення питань родини.

З одночасним наданням кола немайнових прав суб’єктам сімейних відносин, Сімейний Кодекс України передбачає також обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю.

Право особистої приватної власності подружжя передбачено Главою 7 СК України. Зокрема - це право особистої приватної власності на майно, що було здобуто до шлюбу, право на майно, що здобуто на підставі договору дарування та в порядку спадкування, право на майно, що набуто за кошти, які належали одному з подружжя особисто, право на нерухоме майно здобуто внаслідок приватизації тощо.

На праві спільної сумісної власності - належить майно чоловіка та дружини, яке набуто під час шлюбних відносин. При цьому, розпоряджатися спільним майном, подружжя зобов’язані за взаємною згодою. Захищаючи права подружжя, законодавець також передбачив право на поділ спільного майна, незалежно від розірвання шлюбу.

З метою захисту прав та обов’язків подружжя, СК України передбачені права та обов’язки по утриманню дружини / чоловіка, навіть після розірвання шлюбу.

Для захисту майнових прав подружжя законодавством передбачений шлюбний договір, який укладається у письмовій формі та засвідчується нотаріально.

Припинення шлюбу справа неприємна, однак Сімейним Кодексом України, з цього приводу, передбачена ціла глава, відповідно до якої, шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або в наслідок його розірвання.

Також Кодексом передбачені правові відносини батьків та дитини. У тому числі підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини, походження дитини, визнання батьківства та материнства, рівність прав та обов’язків щодо дитини. Щодо майнових прав дитини – це право на майно та порядок управління майном дитини. СК України передбачає обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, у тому числі право на аліменти.

Адвокат у сімейних справах

Нажаль сьогоденні реалії свідчать, що в Україні є багато дітей позбавлених батьківського піклування. Цим правовідносинам приділений Розділ 4 СК України. В даному розділі Кодексу передбачені питання усиновлення, опіки, патронату тощо.

Адвокат при розірванні шлюбу

Розірвання шлюбу у будь-якому разі справа неприємна, але нажаль, іноді життя складається таким чином, що збереження шлюбу стає просто неможливим.

Сімейним Кодексом України передбачені дві основні підстави припинення шлюбних відносин. Це припинення шлюбу внаслідок смерті одного із подружжя або припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Щодо першої підстави, то тут все зрозуміло, а ось щодо другої підстави, то тут необхідно зазначити, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя, у тому числі і на підставі рішення суду та внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя. Пропоную більш детально розглянути розірвання шлюбу за заявою подружжя. Якщо подружжя не має дітей, та обидві сторони згодні на розірвані шлюбу, вони мають право звернутися до органів Державної реєстрації актів цивільного стану з відповідною заявою. При цьому, зазначеним державним органом шлюб має бути розірвано навіть при наявності між подружжям майнового спору. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, то в такий ситуації без звернення з заявою до суду не обійтись. При цьому, коли подружжя вже домовилися з ким буде проживати неповнолітня дитина, яку участь у вихованні дитини будуть брати батьки, який буде розмір аліментів, подружжя має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим, нотаріально посвідченим договором про вищезазначене, а суд в свою чергу після спливу одного місяця постановляє рішення про розірвання шлюбу.

Якщо один із подружжя не згодний на розірвання шлюбу, або невизначено місця проживання неповнолітньої дитини, законодавець передбачив право на пред’явлення позову одним із подружжя. Підставами для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя можливе, якщо судом буде встановлено, що спільне життя є неможливим, що збереження шлюбу суперечує інтересам одного з подружжя, або інтересам дітей та мають істотне значення. Моментом припинення шлюбу за рішенням суду – є день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Адвокат ( Київ , Київська область ) Тітов Ігор Сергійович має багатий досвід у сімейних справах, щодо поділу майна подружжя.

Перш за все пропонуємо розібратись в питанні – яке майно подружжя є особистою приватною власністю чоловіка та дружини та не підлягає поділу відповідно до чинного законодавства України.

Перелік зазначеного майна є вичерпним та до нього відноситься: майно що набуте до шлюбу; майно що набуте на підставі договору дарування або в порядку спадкування; майно, що набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали одному з подружжю особисто; земельна ділянка, що набута під час шлюбу внаслідок приватизації; житло, що набуте під час шлюбу внаслідок приватизації; речі індивідуального користування ( у цьому випадку навіть коштовності, які були придбанні за спільні кошти є приватною власністю чоловіка або дружини ); нагороди, які отримані одним з подружжям за особисті заслуги; кошти які одержані чоловіком або дружиною за втрату речі, яка належала на праві особистої приватної власності та інш.

За загальним правилом, відповідно до норм Сімейного Кодексу України майно, що було набуто під час шлюбних відносин належить подружжю на праві спільної власності. При цьому, зазначене правило діє навіть якщо один з подружжя не мав на протязі шлюбних відносин особистих доходів та займався введенням домашнього господарства, виховував дітей, хворів та інше. Закріплюючи зазначене правило, законодавець передбачив, що спільною власністю подружжя є заробітна плата одного з подружжя, пенсія інші доходи тощо. 

Адвокат по стягненню аліментів

Адвокат Тітов Ігор Сергійович ( Київ , Київська область ) має багатий досвіт в справах по стягненню аліментів на дитину.

Чинне законодавство України зобов’язує батьків утримувати дитину до досягнення дитиною повноліття. Обов’язки матері та батька щодо утримання дитини передбачені Главою 15 Сімейного Кодексу України.

Звертаємо Вашу увагу, що батьки мають добровільно утримувати свою дитину за домовленістю між собою і це може відбуватися як в натуральній так і грошовій формі. Однак чинним законодавством передбачено, що якщо батьки або один із батьків ухиляється від утримання дитини, за рішенням суду одному із батьків, з яким фактично проживає дитина - присуджуються аліменти на утримання дитини. При цьому, аліменти присуджуються у твердій грошовій формі у частині від доходу батьків. Приймаючи рішення, щодо розміру аліментів суд враховує декілька обставин. Хочемо зупинитися на деяких з них. Зокрема, при визначенні розміру аліментів, суд враховує фактичні витрати платника аліментів, доведені стягувачем, у тому числі щодо придбання платником аліментів нерухомого майна ( квартир, домівок ) та рухомого майна ( автотранспорту, коштовної битової техніки, предметів побуту тощо ); стан здоров’я дитини; матеріальне становище дитини; наявність у платника аліментів нерухомого майна ( квартир, будинків ), рухомого майна ( автомобілів, спеціальної техніки тощо ); грошових коштів; корпоративних прав; наявність у платника аліментів на інших дітей, непрацездатних батьків, чоловіка або дружини; стан здоров’я платника аліментів; матеріальний стан платника аліментів та інш.

Взагалі, мінімальний розмір аліментів у першому півріччі 2019р. складає для дітей до 6 років – 813,00 грн., для дітей 6-18 років – 1013,50 грн. А взагалі, діючим законодавством передбачено, що розмір аліментів становить розмір прожиткового розміру дитини.

Адвокат у спадкових справахПрофесійний юрист - адвокат Тітов Ігор Сергійович захищає права своїх Клієнтів у спадкових справах в Оболонському районі , Печерському районі , Солом’янському районі , Шевченківському районі , Подільському районі , Деснянському районі , Дніпровському районі , Святошинському районі та інших районах міста Києва та Київської області . Втрата близького родича – це завжди стрес всіх членів родини, та саме в цей момент людині, як ніколи, потрібна кваліфікаційна допомога адвоката для захисту своїх майнових прав.

Загальні положення про спадкування передбачені книгою шостою Цивільного Кодексу України. Так що ж таке спадкування, які види спадкування передбачені нормами Цивільного Кодексу України, хто такі спадкоємці, які їх права, де та коли відкривається спадщина? На всі ці питання Ви отримаєте відповіді нижче.

Спадкування – це перехід прав та обов’язків від людини що померла до іншої фізичної особи. Чинним законодавством України передбачено два види спадкування: спадкування за Законом та спадкування за заповітом. Часом відкриття спадщини – є день смерті особи, а місцем відкриття спадщини – останнє місце проживання померлої особи. Спадкоємцями, відповідно до норм чинного законодавства України є, за загальним правилом, фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини. Законодавець також, надає вичерпний перелік осіб, які усунені від права на спадщину. Зокрема це – особи, які умисно позбавили життя спадкодавця ; особа, яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який був у безпорадному стані ; батьки, діти, усиновлювачі, які ухилялися від утримання спадкодавця ; особи, які перешкоджали померлому скласти, внести зміни до заповіту ; батьки, що були позбавлені батьківських прав та інш.

Адвокат у договірних відносинахПриватний адвокат ( Київ, Київська область ) Тітов Ігор Сергійович надає юридичні послуги фізичним та юридичним особам у разі порушення цивільних прав своїх Клієнтів.

Маємо багатий досвід у наступних справах :

 • Визнання правочину недійсним ;
 • Визнання права власності на нерухоме майно у тому числі квартири, будинки, гаражі, земельні ділянки, автотранспорті засоби, інші рухоме майно тощо ;
 • Оскаржимо договір купівлі-продажу нерухомого майна, автотранспорту, товарів тощо.
 • Оскаржимо договір поставки, міни ;  
 • Складемо , внесимо зміни , розірвемо договір дарування , довічного утримання , оренди у тому числі оренди житлового приміщення , земельної ділянки , автотранспортних засобів , прокату , позички тощо .
 • Захистимо Ваші права за договорами підряду , у тому числі за договорами побутового підряду , будівельного підряду , підряду на проектні роботи ;
 • Стягнемо шкоду за договорами перевезення , транспортного експедирування , зберігання , страхування , доручення , комісії .
 • Захистимо права інтелектуальної власності ;
 • Стягнемо майнову шкоду, у тому числі в результаті порушення цивільних прав нашого Клієнта, шкоди завданої майну потерпілому, шкоди завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг, шкоди від кримінального правопорушення, матеріальної шкоди завданої органом державної влади та місцевого самоврядування, матеріальної шкоди завданої неповнолітньою дитиною, джерелом підвищеної безпеки ( автотранспортом ) тощо.  
 • Стягнемо моральну шкоду, у тому числі шкоду, що завдана каліцтвом, ушкодженням здоров’я, смерті .
 • Надаємо повний спектр юридичних послуг у справах щодо захисту справ споживачів.

Заочне рішення суду

Кожного дня до нас звертаються Клієнти, які випадково дізналися, що відносно них є судове рішення ( заочне рішення ), яке набрало законної сили. Ситуація неприємна, але не критична. Що ж робити в такому випадку ? Перш за все радимо самостійно не вчиняти будь-яких дій та невідкладно звернутися до професійного адвоката.

Адвокат Тітов І.С. має досвід в скасуванні заочних рішень суду.

Звернувшись до нас, адвокат вивчить матеріали справи ; підготує відповідну заяву про перегляд заочного рішення суду ; представить інтереси свого Клієнта в суді ; збере докази щодо поважних причин неявки відповідача в судове засідання ; надасть суду докази, які мають істотне значення для правильного вирішення справи ; доб’ється скасування заочного рішення з подальшим призначенням справи за правилами загального позовного провадження.

© 2019 АДВОКАТ - ТІТОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

м. Київ, вул. Еспланадна, 32 в літері «В»
тел. +38 (097) 338-35-86
тел. +38 (050) 753-64-75