Адвокат Київ ТІТОВ І.С.

Адвокат під час затримання

Адвокат під час затриманняКонституцією України кожному гарантується свобода пересування. Це Конституційне право закріплюється статтею 33 Конституції України. Більш того, Кримінальним Кодексом України, а саме статтею 146 КК України, за незаконне позбавлення волі передбачена кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі на строк до трьох років. Крім того, заборона затримання особи без рішення суду знайшло своє відображення у статті 207 Кримінального процесуального Кодексу України, відповідно до якої, ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Які ж це випадки та коли затримання особи відповідає діючому законодавству України? Пропонуємо розглянути зазначене питання нижче.

Перш за все, в Кримінальному процесуальному законодавстві України, передбачено два види затримання особи без рішення суду. Це, так зване законне затримання та затримання особи уповноваженою службовою особою. Щодо першого виду затримання, то законодавець передбачає, що кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу у двох випадках: Особу може бути затримано під час вчинення злочину або замаху на злочин та безпосередньо після вчинення злочину або під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. При цьому, після затримання особи на підставах зазначених вище, кожен хто затримав відповідну особу зобов’язаний невідкладно повідомити службову особу про затримання та доставити затриману особу до відповідних правоохоронних органів. Щодо затримання особи уповноваженою службовою особою, то відповідно до норм КПК України, службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках коли особу застали безпосередньо під час вчинення злочину або замаху на злочин; якщо безпосередньо після вчинення злочину, очевидці вказали на особу, що вчинила злочин; на тілі, речах особи, що підозрюється у вчиненні злочину, є ознаки, що саме ця особа щойно вчинила злочин; якщо є підстави вважати, що можлива втеча особи з метою уникнення кримінальної відповідальності, але ця підстава стосується підозрюваних у вчиненні тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Сам порядок затримання особи службовою особою чітко регламентований нормами КПК України. Безпосередньо після затримання особи, службова особа зобов’язана негайно повідомити затриманому підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється; роз’яснити право мати захисника; роз’яснити, що затримана особа має право не давати будь-які пояснення з приводу підозри; роз’яснити, що затримана особа має право вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інше. Крім того, службова особа зобов’язана негайно повідомити близьких осіб затриманої особи про факт затримання та місце перебування затриманої особи. Окрім вищезазначених обов’язків, законодавець надає право службовій особі здійснити обшук затриманої особи відповідно до норм КПК України. Факт затримання особи оформлюється відповідним протоколом, в якому в обов’язковому порядку зазначається місце затримання, дата та час затримання, результати обшуку затриманої особи, заяви, клопотання, скарги затриманого, права затриманого тощо. Після складання зазначеного протоколу, копія протоколу негайно вручається затриманому та надсилається прокуророві, а сам затриманий доставляється до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Строк затримання особи, без ухвали суду, не може перевищувати 72 годин та затримана особа не пізніше 60 годин з моменту затримання має бути доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно неї або звільнена. При цьому, моментом затримання особи, є час коли особа змушена знаходитися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному такою службовою особою. З метою додаткового гарантування прав затриманої особи, КПК України передбачено, що у підрозділі органу досудового розслідування мають бути призначені одна або декілька службових осіб, відповідальних за перебування затриманих та ці особи не можуть бути слідчими. На особу, що відповідальна за перебування затриманих, законодавець поклав перелік обов’язкових зобов’язань: зареєструвати затриманого; роз’яснити затриманому підстави затримання, його права та обов’язки; звільнити затриманого негайно після спливу строку затримання; забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його прав; забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого; забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я затриманого.

Щодо затримання особи за рішення слідчого судді, то Кримінальним процесуальним законодавством України передбачений наступний порядок. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, з метою затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, зобов’язаний звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного для участі останнього в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначене клопотання розглядається судом негайно в закритому судовому засіданні та по факту розгляду вказаного клопотання, суд приймає рішення або відмовити в наданні дозволу на затримання підозрюваного, або постановляє ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. При цьому, слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на затримання підозрюваного, якщо прокурор в клопотанні та в судовому засіданні не доведе, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду або підозрюваний вчинить дії, що спрямовані на знищення, сховання доказів, може впливати на потерпілого, свідка, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується.

Якщо Вас або Вашого родича, знайомого було затримано, Вам просто необхідна термінова юридична допомога адвоката у кримінальних справах .

Задача кримінального адвоката ( Київ , Київська область ) Тітова Ігоря Сергійовича звільнити свого Клієнта будь-яким правовим способом. Ми швидко прибудемо до місця затримання свого Клієнта 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Забезпечимо в повному обсязі реалізацію прав затриманого, переконаємо сторону обвинувачення та суд, обрати запобіжний захід Клієнту не пов'язаний з позбавленням волі, звільнити затриманого.

Номер телефону адвоката під час затримання +380973383586 , +380507536475 .

© 2019 АДВОКАТ - ТІТОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

м. Київ, вул. Еспланадна, 32 в літері «В»
тел. +38 (097) 338-35-86
тел. +38 (050) 753-64-75