Адвокат Київ ТІТОВ І.С.

Врегулювання спору за участю судді

В останній час в Україні активно проводиться судова реформа. Зокрема, не обійшлося без внесення змін до Цивільного процесуального Кодексу України. Так, на сьогоднішній час, після спливу року внесення таких змін, можливо розглянути таку новелу як судова медіація.

Так, що ж таке судова медіація та яка історія її походження ?

Судова медіація це врегулювання спору за участю посередника, в нашому випадку за участю судді, метою якої є врегулювання спору до початку розгляду справи по суті.

Судова медіація інститут не новий. Вперше даний інститут врегулювання спору виник в Америці на початку двадцятого століття. Оскільки завдяки медіації в Америці вирішилось багато конфліктів та спорів в галузі сімейних та трудових правовідносин, такі держави як Канада, Австралія, Велика Британія швидко перейняли цей інститут та почали його впроваджувати у своїй судовій системі. На початку 2000-х судову медіацію у своїх судових системах почали впроваджувати деякі країни Європейського Союзу.

Більш ніж за пів століття існування даного інституту, судова медіація зарекомендувала себе як дуже ефективний спосіб врегулювання спорів та конфліктів у всіх сферах права (цивільного, трудового, сімейного, господарського та інш.) тому внесення змін до Цивільного процесуального Кодексу України є звичайно кроком вперед при внесенні змін до національного законодавства.

Судовій медіація законодавець призначив цілу главу 4  Цивільного процесуального Кодексу України в якій передбачив підстави, порядок та строки проведення врегулювання спору за участю судді.

Пропоную більш детально розглянути деякі норми судової медіації відповідно до норм чинного ЦПК України.

По-перше: Врегулювання спору за участю судді проводиться лише при наявності двох складових. Це обов’язкова згода сторін та до початку розгляду справи по суті. Таким чином, якщо одна із сторін не згодна до врегулювання спору за участю судді, або розгляд справи вже  призначений до розгляду застосування врегулювання спору за участю судді стає неможливим.

В-друге: У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.

В-третє: Проведення врегулювання спору проводиться за участю судді та всіх сторін процесу.

В – четверте: Строк врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення та продовженню не підлягає.

Врегулювання спору припиняється у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору, у разі закінчення строку, за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору, у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем про що судом виноситься ухвала.

Сподіваємося, що інститут судової медіації міцно увійде в судову систему нашої держави, як інститут швидкого та ефективного врегулювання спорів.  

© 2019 АДВОКАТ - ТІТОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

м. Київ, вул. Еспланадна, 32 в літері «В»
тел. +38 (097) 338-35-86
тел. +38 (050) 753-64-75